Dermatomyosit

Dermatomyosit (dermatomyositis) er en sykdom som viser seg i huden med rødme og hevelse.

Av Dr. Helge Bengtsson

Dermatomyosit er vanligst på fingrer, albuer eller i ansiktet. Sykdommen heler opp med tynn hud.

Samtidig med dermatomyosit forekommer muskelsvakhet, og ved prøver fra musklene kan man se forandringer.

Enkelte ganger kan man se lett forhøyet feber og vekttap. Man ser også forandringer ved blodprøver.

Behandlingen er først og fremst med kortison (prednisolon), men det kan enkelte ganger være en fordel å bruke Methotrexate.

my box