Hjortelusfluen

Hjortelusfluen forekommer i Sør-Norge. Selv om den angriper mennesker og kan være plagsom, er det ikke kjent at den kan overføre sykdommer.

Av Dr. Helge Bengtsson

Hjortelusfluen (Lipoptena cervi) er noe mindre enn husfluen (5-6 millimeter). Den ble første gang i Norge påvist i Haldenområdet i 1983, hvor den antagelig har kommet inn med elg fra Sverige. Den har spredd seg kraftig de siste årene. Det er ventet at den vil spre seg videre over fjorden til Vestfold og resten av Sør-Norge.

Den har et hardt skall, og når den setter seg, kaster den vingene.

Hjortelusfluen lever på elg, rådyr og hjort hvor den setter seg fast og suger blod. Den angriper også mennesker. Hjortelusfluen samler seg i håret i nakken, kryper under klærne, suger blod og etterlater stygge stikkmerker som kan bli verre enn tunefluebitt.

Den formerer seg ved at det utvikles en larve i i hjortelusfluens kropp. Larven fødes når den er fullvoksen og omdannes til en puppe. Puppen overvintrer i bakken og klekkes neste høst. September er høysesong for hjortelusfluen.

Det er hittil ikke kjent at hjortelusfluen kan overføre sykdomsfremkallende organismer.

my box