Keratoderma punctata

Keratoderma punctata er en familiær arvelig sykdom med fortykkelser av huden i håndflater og fotsåler.

Av Dr. Helge Bengtsson

Fortykkelsene er myntformede. I visse familier er fortykkelsene bare noen millimeter store og i andre familier 2 - 3 centimeter store. Størrelsene kan ha store variasjoner, men innenfor samme familie er det ofte små forskjeller.

Enkelte kan ha keratoderma punctata uten at man finner andre i familien som har det.

Sykdommen gir ofte liktornslignende plager. Behandlingen går ut på at man regelmessig skjærer ned den fortykkede huden og myker opp med salicylvaselin, olje eller fet salve.

Enkelte ganger kan plagene være så store at man må bruke tablettbehandling (neotigason). Bivirkningene ved å bruke neotigason gjør at man først bruker det hvis man ellers er handikappet.

Det er en større tendens til soppinfeksjon ved keratoderma punctata. Derfor må man ta regelmessige sopprøver.

my box