Sarkoidose

Sarkoidose er en sykdom som kan vare i mange år. Den viser seg på huden med røde og rødbrune utslett, årsaken er ukjent.

Av Dr. Helge Bengtsson

Diagnosen stilles ved å ta en vevsprøve (biopsi) fra huden som undersøkes i mikroskop ved et laboratorium.

Sykdommen kan finnes på huden uten symptomer inne i kroppen. I de fleste tilfeller vil det finnes forstørrede lymfekjertler i brystet og det kan også forekomme symptomer fra nyrer, skjelett med mer.

Sykdommen kan finnes inne i kroppen uten at den finnes hudsymptomer. Av de som har sarkoidose i kroppen har 30 % symptomer fra huden.

Lokalbehandling av hudsarkoidose er vanskelig. Kortisonkremer kan brukes med begrenset effekt. Dermojetbehandling kan brukes. Noen ganger med god effekt.

Ved sykdom inne i kroppen kan det bli aktuelt å behandle med kortisontabletter eller Metothrexate.

Utsiktene er gode, mange blir etter en del år kvitt lunge og hudsykdommer. Noen ganger får man kroniske lungeplager.

Norsk Sarkoidose Forening har en hjemmeside på www.sarkoidose.no.

my box