Striae distensae

Røde striper - striae distensae i huden er vanlig. Over halvparten av alle unge har mindre striae på hoftene, lårene eller overarmene. Mange gravide får også dette (svangerskapsstriper).

Av Dr. Helge Bengtsson

I blant ser man at disse striae blir flere cm lange uten at det foreligger noen hormonell sykdom eller annen indre sykdom.

Antallet av striae og størrelsene av striaene kan økes i forbindelse med trening (bodybuilding) og ved bruk av anabole steroider.

Sterke kortisonsalver også øke tendensen til striae, særlig ved langvarig bruk.

Hormonell sykdom kan gi anledning til større striadannelser.

Striadannelse behandles ikke. I løpet av noen år vil de røde stripene bli hvite og dermed mindre synlige.

my box