Vitiligo

Vitiligo er en spesiell form for pigmenttap. Det ses pigmentfrie flekker på kroppen, ansiktet eller på armer og ben. Ofte mange steder samtidig.

Av Dr. Helge Bengtsson

De hvite flekkene er skarpt avgrenset mot normal hud. 1 - 2% av alle mennesker har vitiligo.

Sykdommens årsak er ukjent, men 20% vet om familiemedlemmer som har vitiligo.

Vitiligo gir ingen sykdomsfølelse eller feberfølelse i kroppen. Det er lettere å bli forbrent på vitiligoflekkene og derfor er det klokt å bruke solfaktorkremer med høy solfaktor.

Kosmetisk er det en fordel å smøre solfaktorkremer på den normale huden rundt vitiligoområdet. Da blir det ikke så skarp overgang mellom vitiligoen og den normale huden.

Det finnes ingen behandling som kan kurere vitiligo. Tidligere bruktes i blant puvabehandling (tabletter + et spesielt ultraviolet lys). Enkelte prøver fortsatt denne behandlingen. Behandlingen må gjøres to ganger i uken i flere år. UVB-TL01 lysbehandling er også et alternativ. Pigmenteringen kan langsomt komme tilbake i løpet av 1/2 - 2 år. Behandlingen er 3 ganger i uken. Samtidig med lysbehandlingen gis en kortisonkrem. Mange føler at de langsiktige resultater ikke står i forhold til innsatsen.

De fleste har få flekker som holder seg stabile over flere år. I en del tilfeller kommer pigmenteringen igjen spontant - spesielt på fingrene og i ansiktet.

Protopic salve kan i en del tilfeller øke pigmenteringen hvis man bruker det i 1 - 2 år. Den kan eventuelt kombineres med sterk kortisonbehandling.

Arbeidsevnen og evnen til å fungere i familie og andre steder er ikke fysisk påvirket av vitiligo, selv om det psykisk kan være en belastning å ha sykdommen.

my box