Lenkesamling

Her finner du et utvalg av lenker til nettsteder vi mener er bra. Send gjerne et tips til webmaster hvis du har forslag til nye lenker. Hudlegekontoret tar ikke ansvar for innholdet på andre nettsteder. Vi mottar ikke kompensasjon fra noen av nettstedene som er listet her.


Norske helselenker | Danske helselenker | Svenske helselenker | Engelskspråklige helselenker | Se flere bilder


Norske helselenker

Allergikokken.no

Allergikokken.no er etablert for å gjøre det lettere å lage spennende mat for mennesker med matallergi/matintoleranse.

http://www.allergikokken.no


Allergimat.no

Bak AllergiMat.no står Alliance apotek Kristiansand (et bandagistapotek), som igjen er en avdeling i Alliance Unichem Norge.

https://www.allergimat.no


Ammehjelpen.no

Hjemmesiden til Ammehjelpen.

http://www.ammehjelpen.no/


Barnelegene

Fokus på barn og barnehelse. Temasider, spørrespalte, kommentar til aktuelle spørsmål rundt barn og helse samt egne debattsider hvor leserne inviteres til å utveksle erfaringer seg i mellom. Tjenesten er medlemsbasert

http://www.barnelegene.no


Barnelegesenteret

Fokus på barn med astma, allergi og eksem. Temaartikler innenfor disse områdene. Spørsmål/svartjeneste. Profesjonssenter for helsepersonell som retter seg mot astma, allergi og eksem hos barn.

http://www.barnelegesenteret.com

Lenker til spesifikk informasjon


DEBRA Norge

Interesseorganisasjon for personer som lider av epidermolysis bullosa.

http://www.debra.no

Lenker til spesifikk informasjon


Diabetes handlingsprogram - NSAMs referansegruppe for diabetes

NSAM står for Norsk selskap for allmennmedisin.

NSAMs handlingsprogram for diabetes ble opprinnelig laget for å bedre diabetesbehandlingen i allmennpraksis. Etter hvert har programmet blitt akseptert som en faglig basis for diabetesbehandlingen i Norge både i allmennpraksis og på sykehus.

http://www.nsamdiabetes.no/

Lenker til spesifikk informasjon


Diabetes.no

Norges Diabetesforbund er en uavhengig interesseorganisasjon for folk som har diabetes og andre som er interessert i diabetes. Informasjon om Norges Diabetesforbund. Diskusjonsforum. Faktaark og brosjyrer om diabetes. Egne sider for helsepersonell. Har diskusjonsforum.

http://www.diabetes.no


Doktoronline.no

Norges største møteplass om helse og livskvalitet på Internett. Diskusjonsforum, temaartikler og spørsmål/ svartjeneste.

http://www.doktoronline.no

Lenker til spesifikk informasjon


Eksemskolen på nett

Eksemskolen på nett er utviklet gjennom et samarbeid mellom Barneavdelingen, Hudavdelingen, Nasjonalt senter for telemedisin og Lærings- og mestringssenteret ved Universitetssykehuset i nord-Norge, samt brukerrepresentanter.

http://www.eksemskolen.no


Folkehelseinstituttet

Nasjonalt folkehelseinstitutt arbeider for å bedre befolkningens helse ved å styrke det forebyggende helsearbeidet i samfunnet.

http://www.fhi.no

Lenker til spesifikk informasjon


forskning.no

forskning.no er Nordens største nettbaserte kanal for formidling fra norsk og internasjonal forskning. forskning.no vil være engasjerende og nysgjerrighetsvekkende, fungere som en ressursbank for brukerne, og gi ny innsikt og forståelse. Sentralt står ønsket om å bedre forskningens omdømme og gjennomslag i det norske samfunnet, samt å virke til å utløse det potensiale som ligger i forskningen.

http://www.forskning.no/

Lenker til spesifikk informasjon


Helsenett.no

Helseleksikon hvor en kan få informasjon om ulike sykdommer, medisiner, råd for selvhjelp, når du bør søke profesjonell hjelp og andre helse- og sosiale forhold.

http://www.helsenett.no

Lenker til spesifikk informasjon


Helsetilsynet

Helsetilsynet skal være faglig sterk og uavhengige tilsynsmyndighet der kompetanse innen helsefag, sosialfag, sosial- og helserett og forvaltning samvirker.

http://www.helsetilsynet.no


HivNorge

HivNorge er en landsomfattende organisasjon som ivaretar hivpositives rettigheter og interesser i samfunnet, og som jobber med forebygging av hiv og aids.

http://hivnorge.no


Horten og Omegn Astma- og Allergiforening

Hjemmesiden til Horten og Omegn Astma- og Allergiforening. Lokallag av Norges Astma- og Allergi Forbund.

http://www.haaf.no/


Huddoktor.no

Pasientenes område på Huddoktor.no inneholder relevant informasjon om de mest alminnelige hudsykdommene, hvordan de kan forebygges og behandles. Huddoktor.no gir pasienter og pårørende mulighet til å holde seg oppdatert om den nyeste forskningen.

http://huddoktor.no/patient

Lenker til spesifikk informasjon


Hudklinikken

Privat hudklinikk i Oslo med stor kompetanse på laserbehandling i hud.

http://www.hudklinikken.no


Iktyoseforeningen i Norge

Iktyoseforeningen i Norge er en landsdekkende forening som skal ivareta alle som har Iktyose og andre medfødte Keratoser.
Foreningen er finansiert med støtte fra Sosial- og Helsedepartementet, og er medlem i FFO.

http://www.iktyose.no/


Inneklima.com

Kunnskapsbank om innemiljøspørsmål. Sidene er et resultat av mange års arbeid ved prosjektet "Åpen rådgivningstelefon" på Voksentoppen senter for barn med astma og allergi/Voksentoppen universitetsklinikk ved Dr. Kjell Aas.

http://www.inneklima.com/

Lenker til spesifikk informasjon


Kjerringråd

Brukerstyrt nettsted med en søkbar database over kjerringråd.

http://www.kjerringrad.com


Kreftforeningen

Offisiell hjemmeside til Kreftforeningen. Omfattende portal til nyheter og annen informasjon om kreft.

http://www.kreftforeningen.no/

Lenker til spesifikk informasjon


Kumelkproteinfri kost

PDF brosjyre om kumelkproteinfri kost. Utarbeidet av Stavanger Universitetssjukehus.


Legemiddelsiden

Legemiddelsiden formideler oppdatert legemiddelinformasjon fra Statens Legemiddelverk, Rikstrygdeverket og Legemiddelindustrien.

http://www.legemiddelsiden.no/

Lenker til spesifikk informasjon


Legesiden.no

Startside beregnet på leger og helsepersonell. Metodebok, diskusjonsforum for leger og stort lenkebibliotek.

http://www.legesiden.no


Lommelegen.no

Lommelegen.no tilbyr informasjon om symptomer, sykdommer, skader, samliv og seksualitet. Spørsmål- og svar tjeneste, diskusjonsforum, nyhetsbrev.

http://www.lommelegen.no

Lenker til spesifikk informasjon


Matportalen

Matportalen presenterer forbrukerrettet informasjon fra offentlige myndigheter og forskningsmiljøer. Hovedfokus for portalen er sunn og trygg mat.

http://matportalen.no/


Matskolen

Matskolen er for deg som vil lære mer om matallergi og matintoleranse.

http://www.matskolen.no


Nasjonalforeningen for folkehelsen

Nasjonalforeningen for folkehelsen er en frivillig, humanitær organisasjon som arbeider for å bedre folkehelsen gjennom forskning, opplysning og praktiske tiltak.

http://www.nasjonalforeningen.no/


Nasjonalt kompetansesenter for porfyrisykdommer

Informasjon om porfyrisykdommer, laget for pasienter, pårørende og helsepersonell.

http://www.helse-bergen.no/avd/napos/


NAV

Arbeids- og velferdsforvaltningen (NAV) består av Arbeids- og velferdsetaten og de delene av kommunens sosialtjenester som inngår i de felles lokale kontorene.

http://www.nav.no

Lenker til spesifikk informasjon


NettDoktor

NettDoktor.no bygger på visjonen om å formidle medisinsk kunnskap i et klart og forståelig språk for å nedbryte barrieren mellom lege og pasient.

http://www.nettdoktor.no/

Lenker til spesifikk informasjon


NIFS (Norsk interessefaggruppe for sårheling)

NIFS er en ideell organisasjon for helsearbeidere som er opptatt av eller arbeider med kroniske sår eller sårproblematikk.

http://www.nifs-saar.no


Norges Astma- og Allergiforbund

Informasjon om Norges Astma- og Allergiforbund. Har en del temaark om astma/allergi/eksem. Tilbyr også pollenvarsling i pollensesongen.

http://www.naaf.no/

Lenker til spesifikk informasjon


Norges Handikapforbund

På våre hjemmesider vil du finne informasjon om organisasjonen vår, hva vi arbeider med, våre synspunkter, tips, ideer og nyheter. Her vil du også få mulighet til å si din egen mening, spørre oss om ting du lurer på, bestille materiell, treffe andre, - eller rett og slett melde deg inn som medlem.

http://www.nhf.no/


Norsk Cøliakiforening

Norsk Cøliakiforening (NCF) er en interesseorganisasjon for cøliakere. En cøliaker er intolerant mot gluten, som finnes i kornsortene hvete, bygg og rug.

http://www.ncf.no


Norsk Helseinformatikk

Informasjon om sykdommer med mer. Eies av Norsk Helseinformatikk som også er ansvarlige for NEL (Norsk Elektronisk Legehåndbok).

http://nhi.no/

Lenker til spesifikk informasjon


Norsk Lyme Borreliose - Forening

Foreningen skal (utdrag fra vedtektene):
Drive interessepolitisk arbeid innen relevante fora for å synliggjøre de problemer som er tilstede rundt diagnostisering og behandling av pasienter som er blitt langvarig/kronisk syke etter å ha blitt bitt av flått.
Være pådriver for at norsk helsevesen til enhver tid gir angjeldende pasienter det best mulige behandlingstilbud ut fra tilgjengelig internasjonal kunnskap.
Yte bistand/rådgivning til flåttrammede og deres pårørende, samt drive opplysningsarbeid om flåttbårne sykdommer generelt.

http://www.lyme.no/


Norsk Revmatikerforbund

Informasjon om Norsk Revmatikerforbund.

http://www.revmatiker.no/


Norsk Sarkoidose Forening

Hjemmesiden til Norsk Sarkoidose Forening. Informasjon om sykdommen og lenker til mer informasjon om sarkoidose.

http://www.sarkoidose.no/


Oncolex

Oncolex er et nettbasert oppslagsverk for kreftdiagnostikk og -behandling, hvor helsepersonell kan hente fram relevant og alltid oppdatert informasjon om aktuelle prosedyrer.

http://oncolex.no/

Lenker til spesifikk informasjon


Oslo Universitetssykehus

Oslo universitetssykehus eies av Helse Sør-Øst og består av blant annet Aker sykehus, Ullevål sykehus, Rikshospitalet og Radiumhospitalet. Oslo universitetssykehus leverer spesialisthelsetjenester og ivaretar både lands-, regions- og lokalfunksjoner. Sykehuset er landets største med over 20 000 ansatte og har et budsjett på 17 milliarder kroner. Oslo universitetssykehus står for en betydelig andel av medisinsk forskning og utdanning av helsepersonell i Norge.

www.oslo-universitetssykehus.no

Lenker til spesifikk informasjon


PEF-ung

Psoriasis og eksem Norge er ungdomsorganisasjonen for barn og unge med psoriasis, atopisk eksem, psoriasis artritt og andre hudsykdommer.

http://www.pef-ung.no/


Pollenkontroll

Informasjonsside om allergivaksinering mot pollen.

http://www.pollenkontroll.no/


Pollenvarslingen.no

Pollenvarslingen finansieres ved midler fra NAAF og tilskudd fra Helsedirektoratet.

http://www.pollenvarslingen.no


Primary Care Internet Guide

Omfattende samling av lenker til nyttige Internett-ressurser. Satt sammen av Institutt for samfunnsmedisinske fag ved Universitetet i Bergen.

http://www.uib.no/isf/guide/norm.htm


Psoriasis og eksemforbundet

Her vil du finne en del informasjon om Psoriasis og eksemforbundet, PEF-ung (Psoriasis og eksem Norge ungdomsavdeling), psoriasis, psoriasis artritt og atopisk eksem.

http://www.pef-ung.no

Lenker til spesifikk informasjon


Rikshospitalet - Senter for sjeldne diagnoser

Senter for sjeldne diagnoser er et tverrfaglig, landsdekkende kompetansesenter, som tilbyr informasjon, rådgivning og kursvirksomhet om sjeldne diagnoser.

http://www.sjeldnediagnoser.no/

Lenker til spesifikk informasjon


Sex og samfunn, senter for ung seksualitet

Sex og Samfunn er landets største senter for seksuell og reproduktiv helse for unge voksne. Ved Sex og Samfunn jobber vi aktivt for å forebygge seksuelt overførbare infeksjoner, uplanlagte graviditeter og abort.

http://www.sexogsamfunn.no/

Lenker til spesifikk informasjon


SMIL - Skandinavisk Medisinsk Informasjon for Legfolk

SMIL er et nordisk samarbeidsprosjekt. Samarbeidets virksomhetsidé er å stille til rådighet kvalitetssikrede nettsteder på norsk, dansk eller svensk om sykdommer og deres behandling.

http://www.smil.uio.no

Lenker til spesifikk informasjon


Sommerplager.no

www.sommerplager.no

Lenker til spesifikk informasjon


Statens legemiddelverk

Statens legemiddelverk er forvaltningsorganet på legemiddelområdet. Legemiddelverket fører tilsyn med produksjon, utprøvning og omsetning av legemidler. Etaten godkjenner og overvåker legemidlene, og skal bidra til riktig og økonomisk legemiddelbruk.

http://www.legemiddelverket.no


Tidsskrift for Den norske legeforening

http://www.tidsskriftet.no

Lenker til spesifikk informasjon


Vitiligo Norge

Vitiligo Norge har som mål å spre informasjon om sykdommen Vitiligo, og samle inn kunnskap om mulige behandlingsmetoder.

http://www.vitiligo.no/


Tilbake til toppen


Danske helselenker

Bispebjerg Hospital

Videncenter for sårheling på Bispebjerg Hospital. Informasjon om sår og sårheling.

Lenker til spesifikk informasjon


Dansk Selskab for Sårheling

Hjemmeside for Dansk Selskab for Sårheling. Informasjon om foreningen, legater og arrangement innenfor området sår og sårbehandling.

http://www.dsfs.org


NetDoktor.dk

Generell informasjonstjeneste om helse.

http://www.netdoktor.dk

Lenker til spesifikk informasjon


NetPatient

Nettsted med omfattende generell helseinformasjon.

http://www.netpatient.dk

Lenker til spesifikk informasjon


Statens Serum Institut

Siden har som formål å formidle kunnskap om forskning, forebygging og behandling av smittsomme sykdommer. Primært rettet mot fagfolk.

http://www.ssi.dk

Lenker til spesifikk informasjon


Sundhed.dk

Hjemmesiden til det danske sundhedsvæsenet.

http://www.sundhed.dk

Lenker til spesifikk informasjon


Sundhedsguiden

Informasjonsside om helse, sykdom, helbredelse og alternative behandlingsformer.

http://www.sundhedsguiden.dk

Lenker til spesifikk informasjon


Sårbogen

Sårbogen er et interaktivt uavhengig faglig forum for helsepersonell med interesse for sårbehandling.

http://www.saarbogen.dk

Lenker til spesifikk informasjon


Tilbake til toppen


Svenske helselenker

FASS

Informasjon om forskjellig hudsykdommer.

http://www.fass.se

Lenker til spesifikk informasjon


Huden.nu

Inneholder en rekke pasientinformasjoner om hudsykdommer.

http://huden.nu

Lenker til spesifikk informasjon


internetmedicin.se

Medisinsk informasjonstjeneste berenget på leger.

http://www.internetmedicin.se/

Lenker til spesifikk informasjon


Medical Link

Generell helseportal. Medisinske nyheter og lenker. Nyhetsbrevtjeneste.

http://www.medicallink.se/


NetDoktor.se

Generell informasjonstjeneste om helse.

http://netdoktor.passagen.se/

Lenker til spesifikk informasjon


Praktisk Medicin

Informasjonstjeneste beregnet på leger og annet helsepersonell.

http://www.praktiskmedicin.com

Lenker til spesifikk informasjon


Psoriasisförbundet

Nettsidene til Psoriasisforbundet i Sverige.

http://www.psoriasisforbundet.se

Lenker til spesifikk informasjon


Reumatikerförbundet

Hjemmesiden til det svenske reumatikerforbundet

http://www.reumatikerforbundet.org/

Lenker til spesifikk informasjon


Riksföreningen Sjögrens Syndrom

http://www.sjogrensyndrom.se/


Sahlgrenska - sår og sårbehandling

Informasjon om sår og sårbehandling fra Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg, Sverige

Lenker til spesifikk informasjon


Sjukvårdsrådgivningen

Temaartikler om forskjellige sykdommer, undersøkelser, legemiddel og behandlinger. Eies av Sveriges landsting (fylker) og apotek.

http://www.sjukvardsradgivningen.se/

Lenker til spesifikk informasjon


Socialstyrelsen

http://www.socialstyrelsen.se

Lenker til spesifikk informasjon


Specialistläkargruppen i Växjö

Sørøstsveriges største private legehus. Informasjon om legehusets tjenester. Temaartikler om hudsykdommer.

http://www.splg.com


Sårvårdsboken

Informasjon om sårbehandling. Utarbeidet av Regionsykehuset i Örebro.

Lenker til spesifikk informasjon


Tilbake til toppen


Engelskspråklige helselenker

American Academy of Allergy Asthma & Immunology

Informasjonsside om astma og allergi. Temaartikler innenfor disse områdene. Egne sider for leger.

http://www.aaaai.org


American Academy of Dermatology

Hjemmesiden til den amerikanske hudlegeforeningen. Temaartikler om hudsykdommer. Egne sider for leger.

http://www.aad.org

Lenker til spesifikk informasjon


American Osteopathic College of Dermatology

Mange pasientinformasjoner om hud og hudsykdommer.

http://www.aocd.org

Lenker til spesifikk informasjon


DermLinx

Informasjonsside om hud og hudsykdommer. Velger ut og lenker til aktuelle artikler. Beregnet på leger og annet helsepersonell.

http://www.mdlinx.com/dermlinx/


DermNet NZ

Webside til New Zealand Dermatological Society. Inneholder over 500 pasientinformasjoner. Meget bra samling. Anbefales.

http://www.dermnet.org.nz

Lenker til spesifikk informasjon


Doctor Fungus

Informasjonstjeneste om sopp og soppsykdommer.

http://www.doctorfungus.org

Lenker til spesifikk informasjon


Dressings.org

Informasjon om et stort antall sårbehandlingsmaterialer

http://www.dressings.org

Lenker til spesifikk informasjon


eMedicine

Meget omfattende artikkeldatabase. Har mange temaartikler om hud og hudsykdommer.

http://www.emedicine.com/

Lenker til spesifikk informasjon


European Wound Management Association

EWMA er en paraplyorganisasjon for europeiske sårbehandlingsforbund.

http://www.ewma.org/


Eurpean Pressure Ulcer Advisory Panel

Europeisk interesseorganisasjon for behandling av trykksår.

http://www.epuap.org/


HealthCyclopedia

Medisinsk leksikon. Viser linker til informasjon om forskjellige sykdommer.

http://www.healthcyclopedia.com/


Hidradenitis Suppurativa Foundation

Organisasjon for de som har sykdomen hidradenit.

http://www.hs-foundation.org


MedlinePlus

Generell helseinformasjon. Har pasientinformasjon om mange sykdommer og sykdomstilstander.

http://medlineplus.gov/


Medscape Dermatology

Informasjonsside om hud og hudsykdommer. Gratis å bruke, men krever registrering. Mange temaartikler. Nyhetstjeneste.

http://www.medscape.com/dermatology


PubMed

Søketjeneste fra the National Library of Medicine. Søker i MEDLINE og andre databaser.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?DB=pubmed


SkinCarePhysicians

Informasjonstjeneste i regi av American Academy of Dermatology. Informasjon om sykdommer i hud, hår og negler. Delt inn i RosaceaNet, PsoriasisNet, EczemaNet, AgingSkinNet, AcneNet, MelanomaNet og ActinicKeratosesNet.

http://www.skincarephysicians.com

Lenker til spesifikk informasjon


Vitiligo Support

Stor engelskspråkelig organisasjon med mange spørsmål og svar om vitiligo.

http://www.vitiligosupport.com/


WebMD

Omfattende helseportal. Temaartikler om en rekke sykdommer. Egne sider for leger. Nyhetstjeneste.

http://www.webmd.com

Lenker til spesifikk informasjon


World Wide Wounds

Informasjon om sår og sårbehandling.

http://www.worldwidewounds.com

Lenker til spesifikk informasjon


ZooBiotic

http://www.zoobiotic.co.uk


Tilbake til toppen


Se flere bilder

Dermatlas

Billedatlas med bilder av forskjellige hudsykdommer.


DermIS

Omfattende billeddatabase. Inneholder de fleste hudsykdommene.

Lenker til spesifikk informasjon


Tilbake til toppen

my box