Godartede tumores

Tumores er et samlebegrep på velavgrensede utvekster eller forandringer på huden. Godartede tumores trenger man i utgangspunktet ikke å behandle av medisinske årsaker. Til forskjell fra maligne (ondartede) tumores som må behandles for å ikke ødelegge huden og som kan være farlige.

Grensen mellom kosmetisk og medisinsk behandling er flytende både hos pasientene og i den medisinske tradisjonen. I den medisinske tradisjonen vil symptomer som kløe, sårighet eller svært skjemmende hudforandringer være grunnlag for behandling.

  • Seborroiske nevi

    Seborroiske nevi

    Seborroiske nevi, også kalt seborroiske vorter, finnes som vortelignende dannelser på huden hos voksne i alle aldre. Les mer... | Sykdommer

  • Føflekker

    Føflekker

    Alle voksne mennesker har et stort antall hudtumores. Det store flertall av disse har ingen medisinsk betydning, men mange er av interesse å få diagnostisk avgrenset fordi de er så vanlige. Les mer... | Sykdommer

my box