Sopp

Hudutslett som forårsakes av sopp kan se svært forskjellig ut. Det kan være kløende, tørr, flassende hud mellom tærne, eksem på hendene, væskende røde utslett i lysken osv. Derfor inngår soppundersøkelse ofte som et ledd i utredningen av årsaken til pasientens hudbesvær. Ved fortykkede, misfargede negler (Onychogryphosis) er det på samme måte aktuelt med soppundersøkelse.

På Hudlegekontoret blir det hvert år tatt ca. 1500 sopprøver, hvorav antall positive dermatofytter er i underkant av 200 og antall positive candida er i underkant av 100. Det blir ved soppdyrkning identifisert 200-300 soppinfeksjoner som har betydning for sykdom i huden eller slimhinnene.

Ved direktemikroskopi på prøvetakingsdagen blir hvert år 100-200 soppinfeksjoner oppdaget ved undersøkelse i mikroskopet. Behandlingen blir påbegynt hos oss eller hos egen allmennpraktiserende lege som også utfører kontroll av behandlingen.

I forbindelse med tilfeller av Microsporum canis infeksjon og Thrichophyton mentagrophytes infeksjon blir pasienten rådet til å ta kontakt med veterinær for å få sjekket dyr som eventuell smittekilde. Det er spesielt viktig å opplyse om at marsvin ofte ikke har symptomer av sin soppinfeksjon (Thrichophyton mentagrophytes). Det samme gjelder katter (Microsporum canis).

Ved lokalbehandling bruker man soppkremer. I håndflater, fotsåler og negler er ikke lokalbehandling effektiv nok. Derfor må lokalbehandlingen enten suppleres med, eller erstattes av, tablettbehandling.

  • Neglsopp

    Neglsopp

    Mellom 5 og 10% av alle mennesker har en neglsoppinfeksjon. Ofte er den kronisk og ubehandlet. Les mer... | Sykdommer

  • Soppinfeksjon

    Soppinfeksjon

    Soppinfeksjoner forekommer oftest på føttene (hud og negler), men sees også i lyskene, på hendene og på kroppen forøvrig. Les mer... | Sykdommer

my box